English 设为首页 加入收藏

通知公告

首页>新闻中心>通知公告

广东粤财投资控股有限公司中介机构备选库调整公告

2023-05-08

  我司近期已完成2022年度中介机构服务评价工作,根据我司相关制度,现将本次出库名单予以公布(名单附后)。
  特此公告。
                
  附件:1.广东粤财投资控股有限公司中介机构备选库出库名单
     2.广东粤财投资控股有限公司中介机构备选库名单(2023年4月调整)


  广东粤财投资控股有限公司
                             2023年5月8日